Informacje dla pacjenta

Dokumenty, które należy zabrać na turnus:

  • orzeczenie o niepełnosprawności pacjenta
  • dokumentację leczenia, aktualne zdjęcie RTG w przypadku, gdy u pacjenta występują zdiagnozowane problemy ze stawami biodrowymi bądź skrzywieniem kręgosłupa
  • każdy uczestnik turnusu zobowiązany jest w pierwszym dniu pobytu przedłożyć informację o aktualnym stanie zdrowia – dokument do pobrania poniżej

Dodatkowo na turnus należy zabrać:

  • ręczniki
  • detergenty do prania w pralce
  • strój kąpielowy dla pacjenta
  • pampersy basenowe
  • obuwie dla opiekuna do prowadzenia konia podczas zajęć hipoterapii

Uwaga! Potwierdzeniem przyjazdu jest przedpłata w wysokości 500 zł dokonana na nasze konto co najmniej 45 dni przed rozpoczęciem turnusu. Brak przedpłaty we wskazanym terminie powoduje automatyczne usunięcie z listy uczestników.

Ankietę ORGANIZACYJNĄ, wysłaną dwa miesiące przed turnusem, należy wypełnić i odesłać w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Następnym krokiem jest wysłanie ankiety Turnusowej. Nieodesłanie jej w wyznaczonym terminie spowoduje ułożenie grafiku wg naszego uznania i NIE BĘDZIE możliwości zmiany.

Ponadto informujemy, że liczba miejsc na poszczególne pakiety jest ograniczona. Pierwszeństwo wyboru mają jednostki chorobowe dedykowane danemu pakietowi. Staramy się uwzględniać wszystkie informacje, aczkolwiek ze względu na dużą liczbę pacjentów, mogą wystąpić pewne zmiany. Wszelkie informacje dotyczące zajęć na turnusie, a przesłane inną drogą aniżeli ankieta Turnusowa NIE BĘDĄ brane pod uwagę. Należy wypełnić również ankietę Wywiadową – z niezbędnymi informacjami o stanie zdrowia pacjenta.

Należy przyjechać do ośrodka w pierwszym dniu turnusu w wyznaczonych godzinach (godziny podane są w e-mailu wysłanym dwa miesiące przed turnusem). W razie kłopotów z przybyciem w wyznaczonych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny: 502 540 303.

WAŻNE! W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania z PFRON-u, prosimy o przesłanie jej skanu na nasz adres e-mail biuro@zabajka2.pl, najpóźniej miesiąc przed turnusem. W dniu przyjazdu prosimy o okazanie oryginału w/w decyzji.

W przypadku dofinansowań z fundacji, także prosimy o okazanie dokumentów potwierdzających ich przyznanie.

Do pobrania

Informacja o wpisie do rejestru OR i OD 

Formularz informacji o stanie zdrowia pacjenta

Klauzula RODO dla praktykantów, stażystów i wolontariuszy

Klauzula RODO dla pacjentów

Klauzula RODO Zabajka

Klauzula RODO dla oferentów

Klauzula RODO dla dostawców i klientów