Nasze terapie

Kinezyterapia

To wiodąca terapia w całym pakiecie terapeutycznym, która jest „szyta na miarę” w zależności od stanu psycho – ruchowego pacjenta i założonego celu. Doświadczony zespół fizjoterapeutów prowadzi rehabilitację według uznanych metod tj: NDT Bobath, PNF, PIR, Vojta, Doman itp.

Efektywną terapię gwarantuje zgrana kadra, specjalistyczny sprzęt oraz komfortowe gabinety dopasowywane do potrzeb pacjenta.

Dynamiczna orteza Dunag

To kombinezon, którego zadaniem jest obciążenie ciała siłami podobnymi do sił grawitacji. Wszystkie części kombinezonu połączone są ze sobą poprzez system elastycznych naciągów gumowych, umocowanych w taki sposób, aby wspomagać funkcjonowanie wybranych grup mięśniowych oraz wspomagać proces budowania pamięci motorycznej. Terapia ta koduje prawidłowy wzorzec chodu, poprawia koordynację ruchową, normalizuje napięcie mięśniowe, zwiększa siłę mięśni oraz umożliwia utrwalanie prawidłowej  postawy ciała.

Słoneczko

To ćwiczenia ruchowe w klatce ugul, z naciągami gumowymi, w skorygowanym ustawieniu ciała i z odciążeniem lub obciążeniem w zależności od potrzeb pacjenta. Kreatywność terapeuty i szerokie możliwości sprzętowe powodują, iż terapia ta ma ogromne spektrum działania: wzmacnianie i rozluźnianie konkretnych grup mięśniowych, zwiększanie zakresów ruchu w stawach, nauka przyjmowania pozycji zgodnie z rozwojem dziecka, stosowanie wzorców ruchowych wg PNF, stymulowanie równowagi itp.

Pragma

Pragma to doskonałe i innowacyjne urządzenie które dzięki funkcji elastycznego podwieszenia umożliwia bezpieczną pionizację oraz reedukację chodu. Pragma pozwala na wykonanie ruchu wielopłaszczyznowego, we wszystkich osiach, oraz  wspomaga lub oporuje pracę mięśni biorących udział w zadaniu. Umożliwia też pionizowanie pacjenta z pozycji leżącej i siedzącej (np. z wózka inwalidzkiego)

Elastyczne pionowe odciążenie pozwala na wykonywanie ćwiczeń sensomotorycznych mających istotny wpływ na propriocepcję i ruchy lokomocyjne. Pozwala także wykonywać ćwiczenie podskoków z jednoczesnym obracaniem się w dół osi długiej ciała oraz ćwiczenia związana z reedukacją chodu z zachowaniem wszystkich jego faz oraz z możliwością płynnego regulowania nacisku stóp na podłoże.

Terapia ta, ze względu na swoje możliwości techniczne i szerokie spektrum działania, stosowana jest przy wielu jednostkach chorobowych i dysfunkcjach ruchowych, zarówno u pacjentów leżących jak i chodzących. Dodatkowy osprzęt typu piłki, zabawki czy też aplikacje i okulary wirtualne powodują, że oprócz profesjonalnej terapii pacjenci doświadczają przygody i zabawy.

 

Innowalk pro

Innowalk jest nowoczesnym urządzeniem medycznym do edukacji i reedukacji chodu. Nie wymaga umiejętności samodzielnego stania oraz chodzenia. Sprzęt ten pozwala pacjentowi utrzymać pozycję pionową, daje możliwość powtarzającego się prawidłowego ruchu kroczenia. Właściwe ustawienie i pełne obciążenie nóg, utrzymuje ruchomość stawów, stymuluje naprzemienność i uaktywnia wszystkie mięśnie niezbędne do chodzenia. Ten równomierny, naprzemienny ruch kroczenia, w skorygowanym ustawieniu ciała pacjenta, wykonywany w określonym czasie stymuluje ośrodki korowe w mózgu i koduje prawidłowy wzorzec chodu.

Terapia ta wskazana jest dla dzieci i dorosłych ze wszelkimi dysfunkcjami układu nerwowego, a w szczególności dla mózgowego porażenia dziecięcego, stanów pourazowych i po udarach. Zobacz nasze wideo.

Aktywna terapia na wózku

Terapia ta ma na celu zwiększenie sprawności fizycznej oraz naukę samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego osób poruszających się na wózkach. Na zajęciach pacjenci uczą się prawidłowych technik przemieszczania się (również po schodach), wsiadania, zsiadania, upadania, pokonywania barier architektonicznych i terenowych.  Prowadzone są treningi ukierunkowane na wzmocnienie tych partii mięśni, które są niezbędne do funkcjonowania na wózku.

 

Zajęcia w basenie

Zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, społeczny, poznawczy i językowy. W trakcie terapii możliwe jest odkrycie i uruchomienie nowego potencjału ruchowego, niejednokrotnie większego w środowisku wodnym niż w warunkach tzw. Normalnych. Właściwości fizykalne wody dają pacjentom możliwość pełnej swobody ruchu! Wykorzystując opór wody wpływamy na wzmacnianie gorsetu mięśniowego, a jednocześnie dzięki wyższej temperaturze wody i odciążeniu  wspomagamy rozluźnienie napiętych mięśni. Dodatkowo basen umożliwia zwiększenie wydolności oddechowej w trakcie pływania oraz nurkowania, a co najważniejsze stwarza dzieciom możliwość pełnej samodzielności.

Stymulacja wydolności oddechowej

Terapia oddechowa oparta jest na wspomaganiu kaszlu, odkrztuszania oraz oddychania. Głównym jej celem jest utrzymanie elastyczności klatki piersiowej, zapobieganie jej deformacjom oraz utrzymanie wydolności oddechowej. Wszystkie działania w trakcie terapii prowadzą również do utrzymania prawidłowej postawy ciała w celu profilaktyki wad postawy.

Terapia pedagogiczna

Stanowi rodzaj terapii psychologiczno – pedagogicznej gdzie terapeuci (oligofrenopedagog, pedagog terapeutyczny, terapeuta zajęciowej) stymulują rozwój procesów poznawczych. Poprzez indywidualnie dobrane ćwiczenia lub zabawę edukacyjną udoskonalają koncentrację, pamięć, skupienie uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, spostrzeganie.

Terapia zajęciowa

To głównie usprawnianie motoryki małej: precyzja ruchu, grafomotoryka i chwyt oraz ćwiczenie samoobsługi. Terapeuta mobilizuje pacjenta do wykonywania czynności ruchowych reagowania na bodźce za pośrednictwem wszystkich zmysłów – słuchu, wzroku, dotyku, węchu. , rozwój prawidłowego chwytu.

W trakcie terapii zajęciowej korzystamy też z CIEMNI. Jest to terapia podczas której pracuje się nad rozwijaniem umiejętności posługiwania się wzrokiem. Terapia, w zależności od potrzeb pacjenta, obejmuje stymulowanie widzenia, pobudzanie do patrzenia czy też doskonalenia funkcji wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych.

 

Neuroforma

To innowacyjna i interaktywna stacja do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi. Zawiera interaktywne moduły ćwiczeń wykorzystujące technologię rozszerzonej rzeczywistości i biofeedback. Poprzez odpowiednio dobrane programy i ćwiczenia doskonalimy sprawność ruchową pacjenta np: ruchomość stawów, siłę mięśni, precyzję i koordynację ruchu oraz usprawniamy funkcje poznawcze tj. skupienie uwagi, pamięć, percepcję wzrokową itp.

Jest to doskonałe urządzenie do terapii dzieci i dorosłych ze wszelkimi dysfunkcjami psycho-ruchowymi.

Stymulacja wielozmysłowa

W terapii tej dominuje głównie SI – integracja sensoryczna oraz Terapia Master. Polega na kontrolowanej, odpowiednio dobranej stymulacji zmysłowej (wzrok, słuch, dotyk, smak, propriocepcja, równowaga), by mózg nauczył się właściwie interpretować napływające informacje, a dzięki temu odpowiednio sterować naszymi reakcjami, naszym ciałem, co wpływa na poprawę funkcjonowania psycho – ruchowego.

Terapia SI przeznaczona jest głównie dla pacjnetów z autyzmem, zaburzonym rozwojem psycho – motorycznym, z problemami koncentracji uwagi, dysleksji, dysgrafii itp.

.

Terapia ręki

Terapia skupia się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych pacjenta. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, precyzji ruchu i kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Terapia stopy

Terapia stopy łączy terapię manualną z ćwiczeniami, aby eliminować wady stóp takie jak koślawość, szpotawość i wiele innych. Celem terapii jest rozluźnienie przykurczonych struktur, zwiększanie zakresu ruchomości oraz zwiększanie siły mięśniowej. 

Metoda Tomatisa

Terapia Metodą Tomatisa to trening słuchowy – stymulacja mózgu za pomocą specjalnie przefiltrowanej muzyki muzyki o konkretnych częstotliwościach. Są to utwory Mozzarta oraz chorały Gregoriańskie odpowiednio przetworzone przez specjalistyczny sprzęt tzw. ‘elektroniczne ucho’.

Całość terapii obejmuje 3 etapy:

  • diagnoza – badanie uwagi słuchowej za pomocą audiometru

  • faza pasywna – w której stosuje się muzykę oraz wysoko przefiltrowany głos matki

  • faza aktywna – polegająca na mówieniu do mikrofonu i słuchaniu własnego głosu w słuchawkach powietrzno – kostnych.

Terapia skierowana jest do dzieci i dorosłych, którzy mają problemy z mową, jąkanie, koncentracją, emocjami, koordynacją, równowagą, trudnościami w uczeniu się itp.

Biofeedback

To rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu tak, by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Terapia wskazana jest dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami pracy mózgu np.: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia uwagi i pamięci, zaburzenia psychosomatyczne, tiki – zespołuTourette`a, itp. Polecana jest również dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji.

C-Eye / CyberOko

Jest to nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację i efektywną terapię osób z problemami w komunikowaniu się np. po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych stanach neurologicznych. Program zawiera zestaw gotowych ćwiczeń i animacji które stymulują funkcje wzrokowo – słuchowo – przestrzenne, funkcje językowe, skupienie uwagi, rozwija świadomość, poprawia stan emocjonalny pacjenta i przede wszystkim stwarza możliwości komunikowania się pacjenta z otoczeniem.

Dzięki ciekawym animacjom terapia jest przyjemna, lubiana przez dzieci a zarazem bardzo intensywna.

Terapia tkanek miękkich

Terapia tkanek miękkich jest częścią terapii manualnej, wykorzystującej różne techniki mięśniowo-powięziowe: rozluźnianie, refleksoterapię, masaż funkcyjny, masaż tkanek głębokich, terapię punktów spustowych czy techniki energizacji mięśni, mające na celu usunięcie napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego. Terapia ta przywraca naturalną elastyczność tkanek oraz redukuje ból.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia cranio – sacralna polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych. Zabieg uwalnia różne ograniczenia i dysfunkcje w ciele, przywraca ruchomość układu (dobre samopoczucie) oraz doskonale rozluźnia, przygotowując ciało i umysł pacjenta do ciężkiej pracy podczas stosowania innych metod.

Chiropraktyka

Terapia ta zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mechanicznych układu mięśniowo-szkieletowego, efektów tych zaburzeń na funkcjonowanie układu nerwowego i ogólnego stanu zdrowia. Terapeuta wykonuje mobilizację – ustawienie kręgosłupa oraz innych stawów, jak również tkanek miękkich dzięki czemu likwiduje dolegliwości bólowe, koryguje sylwetkę, poprawia płynność ruchu itp.

Neurologopedia

Neurologopeda zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób z zaburzeniami mówienia oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Obejmuje ona masaż logopedyczny, elektrostymulację, komunikację alternatywną, Makaton, PCS, kinezjotaping, mioterapia.

Kynoterapia

To edukacja i terapia w jednym, usprawnianie sfery ruchowej, intelektualnej i poznawczej. Poprzez ćwiczenia wykonywane we współdziałaniu z psem, pacjenci ćwiczą precyzję i celowość ruchu, chwyt, koncentrację uwagi, uczą się odpowiedzialności. Głaskanie miękkiej sierści, przytulanie się stymuluje zmysły i rozluźnia napięte mięśnie. Ogólne ożywienie podczas kontaktu z psem powoduje wyzwolenie reakcji głosowych i słownych, co prowadzi do wzbogacenia zasobu słownictwa, a w trakcie odpowiednio zaaranżowanych ćwiczeń doskonalona jest sprawność aparatu artykulacyjnego dziecka.

Alpakoterapia

Terapia polega na współpracy terapeuty i pacjenta z alpakami, które w pozytywny sposób motywują do działania, wpływając na rozwój sfery ruchowej, emocjonalnej, poznawczej oraz poprawę samopoczucia pacjenta. Poprzez zabawy, przytulanie, głaskanie, dzieci otwierają się, są radosne, uśmiechnięte i precyzyjnie wykonują ćwiczenia. Kontakt z alpakami oraz odpowiednio prowadzone zajęcia powodują, że dzieci stają się odważniejsze, oswajają się z tym co twarde, miękkie, suche czy mokre, doskonalą precyzję i celowość ruchu oraz panowania nad ciałem. Dodatkowo, dziecko opiekując się alpaką, uczy się empatii oraz odpowiedzialności za drugą istotę.

Hipoterapia

Naprzemienny chód konia jest bardzo podobny do prawidłowego wzorca chodu człowieka. Dzięki impulsom przekazywanym przez konia siedzącemu na nim pacjentowi, stymulujemy odpowiednio jego struktury mózgowe oraz ciało, którego nie udałoby się uzyskać innymi dostępnymi metodami. Jazda konna zmniejsza spastyczne napięcie mięśni, poprawia odwodzenie ud, wzmaga kontrolę utrzymania równowagi i symetrii ruchów, rozwija właściwe reakcje motoryczne. Podczas hipoterapii usprawnianiu ulega nie tylko ciało małego pacjenta, ale także psychika. Kontakt z koniem relaksuje i odpręża, a jednocześnie uczy samodzielności i odpowiedzialności.

Platforma Libra

Terapia przywraca zaburzone funkcje układu nerwowo – mięśniowego. Urządzenie jest doskonałym stymulatorem równowagi, a poza tym poprawia spostrzegawczość, koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową i skupienie uwagi.

Giger MD

Urządzenie Giger pobudza rozwój ruchowy, eliminuje zaburzenie bilansu mięśniowego, przeciwdziała powstawaniu deformacji i przede wszystkim stymuluje naprzemienną impulsację mózgu.

Galileo

Terapia poprawia siłę i koordynację mięśni, stymuluje równowagę, poprawia krążenie krwi w kończynach.

Fizykoterapia

• Viofor JPS magnetostylacja

Viofor uaktywnia własną energię organizmu, pobudza do samoleczenia, stymuluje naturalne procesy życiowe i zapobiega chorobom.

• Bioptron lampa

Terapia światłem stymuluje procesy samoleczenia i regeneracji organizmu, przyśpiesza gojenia, poprawia krążenie krwi w obrębie naświetlanego obszaru.

RaceRunning

To nowość w naszym kraju wprowadzona przez Fundację Złotowianka – sport dla osób niepełnosprawnych. Biegacz race używa trójkołowego roweru bez pedałów – porusza się, odpychając od podłoża nogami, opierając tułów na specjalnej podporze. RaceRunning jest doskonałym połączeniem sportu i rehabilitacji – jego fenomen polega na tym, że rehabilitacja odbywa się niejako przy okazji. Sport ten może uprawiać każdy, nawet osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności, jedyny warunek- sprawna, choćby w minimalnym stopniu, jedna kończyna dolna. Trenowanie na mobileRach (polskich rowerach RaceRunning) ma wiele zalet prozdrowotnych, między innymi: redukcja stresu, wzrost odporności organizmu, poprawa koncentracji, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, poczucie samodzielności i wolności (w szczególności u osób poruszających się na wózku inwalidzkim). – tu oprócz zdjęć jeszcze link do filmu rower.